Paslaugos

 • Šiluminių procesų validacija (kvalifikacija): autoklavai, sterilizatoriai, stabilumo spintos, šaldytuvai, šaldikliai ir t.t.
 • Švarių patalpų (Cleanrooms), laminarinio oro srauto spintų (LAF) validacija (kvalifikacija)
 • HEPA filtrų testavimas pagal ISO 14644 standartą
 • Sandėlių temperatūros ir drėgmės monitoringas
 • Kompiuterinių sistemų validacija pagal GGP, GAMP5 reikalavimus
 • Rizikos analizė (FMEA metodu)
 • Vidaus auditų atlikimas remiantis GGP, kokybės sistemos reikalavimais
 • Kitos GGP paslaugos: SOP, VMP, validacijos ir kitų GGP dokumentų ruošimas
 • Laboratorinės įrangos validacija
 • Konsultacijos švarių patalpų projektavimo klausimais pagal GGP ir ISO 14644 reikalavimus
 • Įvairūs mokymai GGP tematika